Deutsch | Italiano | Français | English | Español | Português | Srpsko-hrvatski/Bosanski | Shqip | தமிழ் | Türkçe | العربية

Zgjidhjet

Zgjidhja e problemeve të borxheve është individuale. Ajo zgjidhje varet nga lartësia e borxheve, nga të ardhurat dhe rrethanat tjera. Përmbledhja në vijim nuk është përfundimtare. Ajo ofron ide gatë kërkimit të zgjidhjeve. Në rast dyshimi ose pyetjeve shtesë, rekomandohet të vendoset kontakti me ndonjë institucion për këshillim rreth borxheve.
Urs Siegenthaler
Urs Siegenthaler